MusikerPosten regnskab 2008

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Sponsor indbetalinger -600,00
Renter -10,05
Indtægter i alt -610,05
 
Omkostninger
Gebyrer 145,00
Omkostninger i alt 145,00
Driftsresultat -465,05
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående 1.768,89
Aktiver i alt 1.768,89
 
Passiver
Egenkapital -1.303,84
Årets resultat -465,05
Passiver i alt -1.768,89
 
Balance