MusikerPosten regnskab 2008

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Detaljeret
KontoDato/kontiBilagTekstKr.
1 Drift
11  
12 Indtægter
13 Sponsor indbetalinger
132008-09-1230Sponsering Jan Grøndahl -500,00
132008-09-1830Sponsering Flemming Både -100,00
13I altSponsor indbetalinger -600,00
14 Renter
142007-09-3030Bankrente -2,42
142008-03-3128Bankrente -2,36
142008-06-3029Bankrente -2,35
142008-12-3131Bankrente -2,92
14I altRenter -10,05
151*Indtægter i alt -610,05
20  
21 Omkostninger
23 Gebyrer
232008-01-1428Årsgebyr DK hostmaster 45,00
232008-07-0430Netbank gebyr 100,00
23I altGebyrer 145,00
282*Omkostninger i alt 145,00
291* 2*Driftsresultat -465,05
30  
5 Status
51  
6 Aktiver
61 Bankindestående
612007-09-3030Bankrente 2,42
612008-01-0128Beholdning primo 1.303,84
612008-01-1428Årsgebyr DK hostmaster -45,00
612008-03-3128Bankrente 2,36
612008-06-3029Bankrente 2,35
612008-07-0430Netbank gebyr -100,00
612008-09-1230Sponsering Jan Grøndahl 500,00
612008-09-1830Sponsering Flemming Både 100,00
612008-12-3131Bankrente 2,92
61I altBankindestående 1.768,89
62 Kassebeholdning
696*Aktiver i alt 1.768,89
7  
8 Passiver
86 Egenkapital
862008-01-0128Beholdning primo -1.303,84
86I altEgenkapital -1.303,84
881* 2*Årets resultat -465,05
891* 2* 8*Passiver i alt -1.768,89
9  
99*Balance