MusikerPosten regnskab 2007

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Sponsor indbetalinger -426,00
Renter -6,32
Indtægter i alt -432,32
 
Omkostninger
Gebyrer 145,00
Omkostninger i alt 145,00
Driftsresultat -287,32
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående 1.303,84
Aktiver i alt 1.303,84
 
Passiver
Egenkapital -1.016,52
Årets resultat -287,32
Passiver i alt -1.303,84
 
Balance