MusikerPosten regnskab 2007

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Detaljeret
KontoDato/kontiBilagTekstKr.
1 Drift
11  
12 Indtægter
13 Sponsor indbetalinger
132007-01-1822Sponsering Svenne Langholz -300,00
132007-11-2322Sponsering Tommy Jo -126,00
13I altSponsor indbetalinger -426,00
14 Renter
142007-03-3122Bankrente -0,75
142007-06-3022Bankrente -1,02
142007-09-3022Bankrente -2,23
142007-12-3122Bankrente -2,32
14I altRenter -6,32
151*Indtægter i alt -432,32
20  
21 Omkostninger
23 Gebyrer
232007-01-1522Årsgebyr DK hostmaster 45,00
232007-07-0522Netbank gebyr 100,00
23I altGebyrer 145,00
282*Omkostninger i alt 145,00
291* 2*Driftsresultat -287,32
30  
5 Status
51  
6 Aktiver
61 Bankindestående
612007-01-01 Beholdning primo 1.016,52
612007-01-1522Årsgebyr DK hostmaster -45,00
612007-01-1822Sponsering Svenne Langholz 300,00
612007-03-3122Bankrente 0,75
612007-06-3022Bankrente 1,02
612007-07-0522Netbank gebyr -100,00
612007-09-3022Bankrente 2,23
612007-11-2322Sponsering Tommy Jo 126,00
612007-12-3122Bankrente 2,32
61I altBankindestående 1.303,84
62 Kassebeholdning
696*Aktiver i alt 1.303,84
7  
8 Passiver
86 Egenkapital
862007-01-01 Beholdning primo -1.016,52
86I altEgenkapital -1.016,52
881* 2*Årets resultat -287,32
891* 2* 8*Passiver i alt -1.303,84
9  
99*Balance