MusikerPosten regnskab 2006

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Sponsor indbetalinger -100,00
Renter -1,82
Indtægter i alt -101,82
 
Omkostninger
Gebyrer 150,00
Omkostninger i alt 150,00
Driftsresultat 48,18
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående 1.016,52
Aktiver i alt 1.016,52
 
Passiver
Egenkapital -1.064,70
Årets resultat 48,18
Passiver i alt -1.016,52
 
Balance