MusikerPosten regnskab 2006

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Detaljeret
KontoDato/kontiBilagTekstKr.
1 Drift
11  
12 Indtægter
13 Sponsor indbetalinger
132006-02-2221Sponsering Flemming Både -100,00
13I altSponsor indbetalinger -100,00
14 Renter
142006-03-3121Bankrente -0,33
142006-06-3021Bankrente -0,35
142006-09-3021Bankrente -0,50
142006-12-3121Bankrente -0,64
14I altRenter -1,82
151*Indtægter i alt -101,82
20  
21 Omkostninger
23 Gebyrer
232006-01-1621Årsgebyr DK hostmaster 50,00
232006-07-0621Netbank gebyr 100,00
23I altGebyrer 150,00
282*Omkostninger i alt 150,00
291* 2*Driftsresultat 48,18
30  
5 Status
51  
6 Aktiver
61 Bankindestående
612005-01-01 Beholdning primo 1.064,70
612006-01-1621Årsgebyr DK hostmaster -50,00
612006-02-2221Sponsering Flemming Både 100,00
612006-03-3121Bankrente 0,33
612006-06-3021Bankrente 0,35
612006-07-0621Netbank gebyr -100,00
612006-09-3021Bankrente 0,50
612006-12-3121Bankrente 0,64
61I altBankindestående 1.016,52
62 Kassebeholdning
696*Aktiver i alt 1.016,52
7  
8 Passiver
86 Egenkapital
862005-01-01 Beholdning primo -1.064,70
86I altEgenkapital -1.064,70
881* 2*Årets resultat 48,18
891* 2* 8*Passiver i alt -1.016,52
9  
99*Balance