MusikerPosten regnskab 2005

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Renter -1,39
Indtægter i alt -1,39
 
Omkostninger
Gebyrer 162,50
Omkostninger i alt 162,50
Driftsresultat 161,11
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående 1.064,70
Aktiver i alt 1.064,70
 
Passiver
Egenkapital -1.225,81
Årets resultat 161,11
Passiver i alt -1.064,70
 
Balance