MusikerPosten regnskab 2005

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Detaljeret
KontoDato/kontiBilagTekstKr.
1 Drift
11  
12 Indtægter
13 Sponsor indbetalinger
14 Renter
142005-03-3120Bankrente -0,36
142005-06-3020Bankrente -0,36
142005-09-3020Bankrente -0,34
142005-12-3120Bankrente -0,33
14I altRenter -1,39
151*Indtægter i alt -1,39
20  
21 Omkostninger
23 Gebyrer
232005-01-1419Årsgebyr DK hostmaster 62,50
232005-07-0620Netbank gebyr 100,00
23I altGebyrer 162,50
282*Omkostninger i alt 162,50
291* 2*Driftsresultat 161,11
30  
5 Status
51  
6 Aktiver
61 Bankindestående
612005-01-01 Beholdning primo 1.225,81
612005-01-1419Årsgebyr DK hostmaster -62,50
612005-03-3120Bankrente 0,36
612005-06-3020Bankrente 0,36
612005-07-0620Netbank gebyr -100,00
612005-09-3020Bankrente 0,34
612005-12-3120Bankrente 0,33
61I altBankindestående 1.064,70
62 Kassebeholdning
696*Aktiver i alt 1.064,70
7  
8 Passiver
86 Egenkapital
862005-01-01 Beholdning primo -1.225,81
86I altEgenkapital -1.225,81
881* 2*Årets resultat 161,11
891* 2* 8*Passiver i alt -1.064,70
9  
99*Balance