MusikerPosten regnskab 2004

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Sponsor indbetalinger -1.050,00
Renter -1,05
Indtægter i alt -1.051,05
 
Omkostninger
Gebyrer 175,00
Omkostninger i alt 175,00
Driftsresultat -876,05
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående 1.225,81
Aktiver i alt 1.225,81
 
Passiver
Egenkapital -349,76
Årets resultat -876,05
Passiver i alt -1.225,81
 
Balance