MusikerPosten regnskab 2004

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Detaljeret
KontoDato/kontiBilagTekstKr.
1 Drift
11  
12 Indtægter
13 Sponsor indbetalinger
132004-03-0815Flemming Både -100,00
132004-03-1215Freddy Dalby -200,00
132004-03-2515Charles -200,00
132004-06-2516Jann Guldhammer -200,00
132004-08-2417Kim Matzen -100,00
132004-09-0717Data-Larsen -250,00
13I altSponsor indbetalinger -1.050,00
14 Renter
142004-03-3115Bankrente -0,11
142004-06-3016Bankrente -0,25
142004-09-3017Bankrente -0,31
142004-12-3118Bankrente -0,38
14I altRenter -1,05
151*Indtægter i alt -1.051,05
20  
21 Omkostninger
23 Gebyrer
232004-01-0214Årsgebyr DK hostmaster 75,00
232004-06-0717Netbank gebyr 100,00
23I altGebyrer 175,00
282*Omkostninger i alt 175,00
291* 2*Driftsresultat -876,05
30  
5 Status
51  
6 Aktiver
61 Bankindestående
612004-01-01 Beholdning primo 349,76
612004-01-0214Årsgebyr DK hostmaster -75,00
612004-03-0815Flemming Både 100,00
612004-03-1215Freddy Dalby 200,00
612004-03-2515Charles 200,00
612004-03-3115Bankrente 0,11
612004-06-0717Netbank gebyr -100,00
612004-06-2516Jann Guldhammer 200,00
612004-06-3016Bankrente 0,25
612004-08-2417Kim Matzen 100,00
612004-09-0717Data-Larsen 250,00
612004-09-3017Bankrente 0,31
612004-12-3118Bankrente 0,38
61I altBankindestående 1.225,81
62 Kassebeholdning
696*Aktiver i alt 1.225,81
7  
8 Passiver
86 Egenkapital
862004-01-01 Beholdning primo -349,76
86I altEgenkapital -349,76
881* 2*Årets resultat -876,05
891* 2* 8*Passiver i alt -1.225,81
9  
99*Balance