MusikerPosten regnskab 2003

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Sponsor indbetalinger -100,00
Renter -0,72
Indtægter i alt -100,72
 
Aktiviteter
Aktiviteter i alt 
 
Omkostninger
Gebyrer 366,50
Omkostninger i alt 366,50
Driftsresultat 265,78
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående 349,76
Aktiver i alt 349,76
 
Passiver
Egenkapital -615,54
Årets resultat 265,78
Passiver i alt -349,76
 
Balance