MusikerPosten regnskab 2003

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Detaljeret
KontoDato/kontiBilagTekstKr.
1 Drift
11  
12 Indtægter
124 Sponsor indbetalinger
1242003-02-049Sponsor indbetaling -100,00
124I altSponsor indbetalinger -100,00
126 Sponsering
127 Renter
1272003-03-319Bankrente -0,19
1272003-06-3010Bankrente -0,20
1272003-09-3012Bankrente -0,17
1272003-12-3113Bankrente -0,16
127I altRenter -0,72
12812*Indtægter i alt -100,72
14  
142 Aktiviteter
15 MusikerPostenFesten
15115*Aktiviteter i alt 
16  
2 Omkostninger
23 Gebyrer
232003-01-1411Årsgebyr 2001 DK hostmaster 75,00
232003-03-319Gebyr indbetaling 2,00
232003-07-0110Netbank gebyr 100,00
232003-12-1514Betalt Benny Nissen udlæg for oprettelsesgebyr 187,50
232003-12-3013Gebyr overførsel 2,00
23I altGebyrer 366,50
25 Renter
282*Omkostninger i alt 366,50
291* 2*Driftsresultat 265,78
30  
5 Status
51  
6 Aktiver
61 Bankindestående
612003-01-019Beholdning primo 615,54
612003-01-1411Årsgebyr 2001 DK hostmaster -75,00
612003-02-049Sponsor indbetaling 100,00
612003-03-319Bankrente 0,19
612003-03-319Gebyr indbetaling -2,00
612003-06-3010Bankrente 0,20
612003-07-0110Netbank gebyr -100,00
612003-09-3012Bankrente 0,17
612003-12-1514Betalt Benny Nissen udlæg for oprettelsesgebyr -187,50
612003-12-3013Gebyr overførsel -2,00
612003-12-3113Bankrente 0,16
61I altBankindestående 349,76
62 Kassebeholdning
696*Aktiver i alt 349,76
7  
8 Passiver
82 Mellemregning Tommy Jo
86 Egenkapital
862003-01-019Beholdning primo -615,54
86I altEgenkapital -615,54
881* 2*Årets resultat 265,78
891* 2* 8*Passiver i alt -349,76
9  
99*Balance