MusikerPosten regnskab 2009

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Renter -2,27
Indtægter i alt -2,27
 
Omkostninger
Gebyrer 381,59
Omkostninger i alt 381,59
Driftsresultat 379,32
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående 1.626,16
Aktiver i alt 1.626,16
 
Passiver
Egenkapital -1.768,89
Kreditorer -236,59
Årets resultat 379,32
Passiver i alt -1.626,16
 
Balance