MusikerPosten regnskab 2002

[ Regnskab - Detaljer - Bilag ]

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Sponsor indbetalinger -1.711,00
Renter -0,85
Indtægter i alt -1.711,85
 
Aktiviteter
MusikerPostenFesten -232,00
Aktiviteter i alt -232,00
 
Omkostninger
Gebyrer 477,00
Omkostninger i alt 477,00
Driftsresultat -1.466,85
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående 615,54
Kassebeholdning 
Aktiver i alt 615,54
 
Passiver
Mellemregning Tommy Jo 
Egenkapital 851,31
Årets resultat -1.466,85
Passiver i alt -615,54
 
Balance