MusikerPosten regnskab 2021

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Indtægter i alt0,00
 
Omkostninger
Bankrente10,81
Omkostninger i alt10,81
Driftsresultat10,81
 
Status
 
Aktiver
Kassebeholdning1.770,08
Aktiver i alt1.770,08
 
Passiver
Egenkapital -1.780,89
Årets resultat10,81
Passiver i alt -1.770,08