Budget 2021

Indtægter
Sponsorbidrag0,00
Renter0,00
Indtægter i alt0,00
Udgifter
Renter1,00
Udgifter i alt1,00
Resultat
Underskud1,00