MusikerPosten regnskab 2020

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Indtægter i alt0,00
 
Omkostninger
Bankrente0,44
Omkostninger i alt0,44
Driftsresultat0,44
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående1.780,89
Aktiver i alt1.780,89
 
Passiver
Egenkapital -1.781,33
Årets resultat0,44
Passiver i alt -1.780,89