Budget 2018

Indtægter
Sponsorbidrag 0,00
Renter 0,00
Indtægter i alt 0,00
Udgifter
Gebyrer0,00 
Udgifter i alt0,00 
Resultat
Over-/underskud0,000,00