MusikerPosten regnskab 2017

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Sponsering100,00
Indtægter i alt 100,00
 
Omkostninger
Omkostninger i alt0,00
Driftsresultat 100,00
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående1.781,33
Aktiver i alt 1.781,33
 
Passiver
Egenkapital -1.681,33
Årets resultat -100,00
Passiver i alt -1.781,33