Budget 2014

Indtægter
Sponsorbidrag 0,00
Renter 0,00
Indtægter i alt 0,00
Udgifter
Gebyrer45,00 
Udgifter i alt45,00 
Underskud45,00