MusikerPosten regnskab 2011

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Sponsering -145,00
Indtægter i alt -145,00
 
Omkostninger
Gebyr DK-Hostmaster45,00
Omkostninger i alt45,00
Driftsresultat 100,00
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående1.681,33
Aktiver i alt 1.681,33
 
Passiver
Egenkapital -1.581,33
Årets resultat-100,00
Passiver i alt -1.681,33