Budget 2011

Indtægter
Sponsorbidrag 100,00
Renter 1,00
Indtægter i alt 101,00
Udgifter
Gebyrer45,00 
Udgifter i alt45,00 
Overskud 56,00