MusikerPosten regnskab 2010

Regnskab
 Kr.
Drift
 
Indtægter
Renter -0,17
Indtægter i alt -0,17
 
Omkostninger
Gebyr DK-Hostmaster 45,0
Omkostninger i alt 45,00
Driftsresultat 44,83
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående1.581,33
Aktiver i alt 1.581,33
 
Passiver
Egenkapital -1.626,16
Årets resultat 44,83
Passiver i alt -1.581,33