Budget 2010

Indtægter
Sponsorbidrag 200,00
Renter 2,00
Indtægter i alt 202,00
Udgifter
Gebyrer145,00 
Udgifter i alt145,00 
Overskud 57,00