Budget 2009

Indtægter
Sponsorbidrag 200,00
Renter 1,00
Indtægter i alt 201,00
Udgifter
Gebyrer150,00 
Forum800,00 
Udgifter i alt950,00 
Underskud749,00