Budget 2008

Indtægter
Sponsorbidrag 200,00
Renter 1,00
Indtægter i alt 201,00
Udgifter
Gebyrer150,00 
Udgifter i alt150,00 
Overskud 51,00