Budget 2005

Indtægter
Sponsorbidrag 0,00
Indtægter i alt 0,00
Udgifter
Gebyrer200,00 
Udgifter i alt200,00 
Underskud200,00