Budget 2004

Indtægter
Sponsorbidrag 200,00
Indtægter i alt 200,00
Udgifter
Gebyrer200,00 
Udgifter i alt200,00 
Balance200,00200,00