Budget 2003

Indtægter
Sponsorbidrag 500,00
Indtægter i alt 500,00
Udgifter
Gebyrer500,00 
Udgifter i alt500,00 
Balance500,00500,00