Regnskab for festen på
MusikerPosten 26/1-2002

Indtægter
Detagerbetaling 31 á 200 kr 6.198,00
Lotteri 1.500,00
Indtægter i alt 7.698,00
Udgifter
Velkomst, mad, kaffe og lokaleleje6.598,00 
Natmad800,00 
Lodsedler HL68,00 
Udgifter i alt7.467,00 
 
Overskud 232,00