Budget 2002

Indtægter
Sponsorbidrag 1500,00
Indtægter i alt 1500,00
Udgifter
Domæne afgift50,00 
KODA afgift1200,00 
Diverse250,00 
Udgifter i alt1500,00 
Balance1500,001500,00