MusikerPosten regnskab 2001

 Kr.
Drift
 
Indtægter
Frivillige bidrag -199,00
Renter -0,15
Indtægter i alt -199,15
 
Omkostninger
Gebyrer 1.050,00
Renter 0,46
Omkostninger i alt 1.050,46
 
Driftsresultat (underskud) 851,31
 
Status
 
Aktiver
Bankindestående 148,69
Aktiver i alt 148,69
 
Passiver
Mellemregning Tommy Jo -1.000,00
Årets resultat (underskud) 851,31
Passiver i alt -148,69
 
Balance