MusikerPosten regnskab 2001

KontoDato/kontiBilagTekstKr.
1 Drift
11  
110 Indtægter
12 Frivillige bidrag
122001-10-314René Setling -199,00
15 Renter
152001-09-303Rente -0,08
152001-12-313Rente -0,07
181*Indtægter i alt -199,15
19  
2 Omkostninger
23 Gebyrer
232001-06-202PC bank oprettelse 50,00
232001-06-202FIK-oprettelse 700,00
232001-09-283FIK abonnement 150,00
232001-12-314FIK abonnement 150,00
25 Renter
252001-06-302Rente 0,46
272*Omkostninger i alt 1.050,46
28  
291* 2*Driftsresultat (underskud) 851,31
30  
5 Status
51  
6 Aktiver
61 Bankindestående
612001-06-201Indbetalt kontant 1.000,00
612001-06-202PC bank oprettelse -50,00
612001-06-202FIK-oprettelse -700,00
612001-06-302Rente -0,46
612001-09-303Rente 0,08
612001-12-313Rente 0,07
612001-09-283FIK abonnement -150,00
612001-10-314René Setling 199,00
612001-12-314FIK abonnement -150,00
696*Aktiver i alt 148,69
7  
8 Passiver
82 Mellemregning Tommy Jo
822001-06-201Indbetalt kontant -1.000,00
881* 2*Årets resultat (underskud) 851,31
891* 2* 8*Passiver i alt -148,69
9  
99*Balance