Budget 2001

Indtægter
Frivillige bidrag efter behov 500,00
Indtægter i alt 500,00
Udgifter
Domæne afgift50,00 
Webhotel200,00 
Diverse uforudsete udgifter250,00 
Udgifter i alt500,00 
Balance500,00500,00

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. november 2000