MusikerPostens grundregler for god opførsel.

1. Send mails som du gerne selv ville modtage
Blandt musikere er der ofte ophedede debatter om hvordan man bedst gør det ene eller det andet.
MEN vi er forskellige og det skal der være plads til. DERFOR:
Hvis du føler dig trådt over tæerne, og får skrevet en mail som er meget vred eller bruger diverse nedsættende udtryk, så tænk dig lige om.
Send ikke en mail på listen, som du ikke selv ville bryde dig om at modtage.
Skal du absolut have luft så send den direkte til den du vil svare.
2. Overflødige mails
Send ikke en mail til listen, der lige så godt kunne have været sendt til en enkelt eller nogle få i stedet for.
Mails til listen bør indeholde et budskab af en vis almen interesse.
Læs alle mails til listen før du svarer på en mail, så du ikke kommer til at svare helt det samme som andre allerede har gjort.
Send ikke testmails, kædemails eller tiggermails til listen.
3. Emnet
Du bør skrive en overskrift i emnefeltet, der er dækkende for indholdet i din mail.
Hvis du svarer på en mail, så ret evt. emnefeltet så det stadig svarer til indholdet.
Hvis du skriver om flere klart adskilte ting, så send en mail med hver sit emne i stedet for at blande dem sammen.
4. Længden
Når du besvarer en mail, så klip i den oprindelige mail, og send ikke mere af den end det der er nødvendigt for forståelsen.
5. Ophavsret
Send ikke materiale til listen, der er omfattet af ophavsret, med mindre du selv har hele ophavsretten.
6. Reklamer
Det er tilladt at reklamere, men kun inden for disse rammer:
  • Højst én reklame om måneden
  • Ikke den samme igen
  • Altid med [reklame] i emnet
Signaturen må gerne indeholde reklame, men må ikke være større end nogle få linier.
7. Politik og religion
Mails der omhandler politik eller religion er ikke tilladt.
8. Krænkelser
Mails der indeholder erotisk materiale, racisme, injurier eller på anden måde krænkende udtalelser er ikke tilladt.
9. Tolerance
Vis tolerance overfor de andre brugere.
Det er ikke alle der er lige gode til at bruge computer og Internet, så der sker fejl.
Så hav tålmodighed.
10. Hjælp
Usenet kan du læse mere om netikette som god opførsel på nettet kaldes.
Vil du hjælpe eller vejlede nogen til at overholde disse regler, så gør det direkte til vedkommende - aldrig til listen.
Hvis det ikke er tilstrækkeligt, så skriv til hele bestyrelsen eller skriv til et bestyrelsesmedlem - men skriv det ikke til listen.