Sådan får du Outlook Express til altid at sende i ren text.

Billedeksemplerne er fra Outlook Express version 6.0 på dansk. Hvis du bruger en tidligere version,
kan det se lidt anderledes ud.

Det kan anbefales at opdatere til seneste version (pt - februar 2002 - version 6.0),
både af hensyn til funktionalitet og sikkerhed.

1. Start OE

2. Vælg "Funktioner" og "Indstillinger"

3. Vælg fanebladet "Send"

4. Fjern fluebenet i "Send svar i samme format som den oprindelige meddelelse"
5. I "Format for afsendelse af e-mail" vælger du "Almindelig tekst"

6. I rubrikken "Format for afsendelse af e-mail" trykker du på knappen "Indstillinger for almindelig tekst"

7. I "Meddelelsesformat" vælger du "MIME"
8. I "Tekst kodes med" vælger du "Ingen"

9. Tryk "OK"
10. Tryk "OK"