Vejledning til opsætning af Microsoft Outlook 2000 og 2002 (XP).
Gælder IKKE Microsoft Outlook Express.

Start Outlook.

Klik på 'Funktioner" og vælg menupunktet 'Indstillinger'.

Vælg derefter fanebladet 'Postformat'.

Vælg 'Almindelig tekst' under punktet 'Meddelelse i dette meddelelsesformat'.

Fjern X-et i 'Anvend Microsoft Word til at redigere e-mail'.
Fjern X-et i 'Brug Microsoft Word til at læse mails i RTF-format'.

 

Klik på 'Internationale indstillinger'.


Sæt X i 'Brug engelsk ved meddelelsesflag'.
Sæt X i 'Brug engelsk brevhoved ved besvar og vidresend'.

 

Klik 'OK'.
Klik 'Anvend' og 'OK'.


Hvis du besvarer en mail, der er modtaget i HTML-format, så klik på 'Formater' og vælg 'Almindelig tekst'.

Vejledning udarbejdet af Benny Nissen