Bruger du Netscape Communicator, kan du bruge følgende vejledning:

(Skærmdumpene er baseret på version 4.51 på dansk; billederne vil derfor kunne afvige noget i forbindelse med andre versioner).

 

1. Sådan indstilles Netscape Messenger til at sende i ren tekst:

1. Gå ind i punktet "Preferencer" på menuen "Rediger".

Du får nu et skærmbillede, som ser sådan ud:

I dette vindue klikker du på "Post og nyhedsgrupper" i menuen til venstre. Herefter ser skærmen sådan ud:

Vælg nu punktet Formatering i menuen til venstre.

Sæt mærke i punktet "Konverter altid meddelelser til almindelig tekst.

Afslut ved at klikke OK.

Nu bliver alle meddelelser, du sender, sendt som almindelig tekst.

En anden måde at gøre det på er, i din adressebog at LADE VÆRE MED at markere punktet "Foretrækker at modtage HTML-post" i skærmbilledet med egenskaber for postmodtageren (eksemplet nedenfor). Post til disse modtagere vil, når dette felt ikke er markeret, altid blive sendt som almindelig tekst.


2. Oprettelse af undermapper i Netscape Messenger:

For at du kan kende forskel på din post, er det en god ide at sortere den. Det kan Netscape Messenger gøre automatisk, når blot den får at vide, hvad den skal sortere efter, og hvad den skal gøre med den sorterede post.

Lad os tage eksemplet, at du vil sortere din Musikerposten-post ned i en mappe, som kun indeholder mails fra denne gruppe. Det gøres sådan:

Først skal vi have oprettet en mappe til meddelelserne. Det gør man ved at klikke på punktet "Ny mappe" på menuen "Filer". Derefter kommer der et skærmbillede til syne, som ligner det nedenstående:

Giv mappen et navn, f. eks. Musikerposten, og klik OK. Nu er der oprettet en mappe under hovedmappen "Lokal post", og her kan posten fra Musikerposten så dirigeres hen. Hvordan det gøres, beskrives i det følgende:

3. Sortering af post i Netscape Messenger:

I afsnit 2 blev der oprettet en undermappe til Musikerposten-post. Nu skal vi have sorteret de enkelte mails ned i mappen, som vi lige har oprettet, Det gør man sådan her:

Vælg i menuen "Rediger" punktet Meddelelsesfiltre. Et skærmbillede som det nedenstående, der er forfatterens aktuelle opsætning, kommer til syne:

Som det ses af billedet, er der allerede et meddelelsesfilter med titlen "Musikerposten". Hvis ikke, klikkes der på "Nyt", hvorefter nedenstående skærmbillede kommer til syne. (For overskuelighedens skyld vises indholdet i forfatterens personlige meddelelsesfilter for Musikerposten).

Udfyld skærmbilledet som vist og klik "OK". Post fra Musikerposten vil nu blive sorteret ned i den mappe, der lige er blevet oprettet.

Voilà!

--

Med venlig - og musikalsk - hilsen

Ole Budde Hansen

Tlf.: 5993 0963 - mobil: 4056 3853

<budde_h@post3.tele.dk