Mailkorrespondance med Brøndby Kommune

Skal læses nedefra og op

-----Original Message-----
From: Borgerservice [mailto:borgerservice@brondby.dk] 
Sent: Monday, August 29, 2011 2:39 PM
To: 'Tommy Jo / MusikerPosten'
Subject: SV: Bemærkninger på jeres hjemmeside

Til MusikerPosten/Tommy Jo

På vegne af kommunen, siger jeg tak for, at teksten omkring vores møde- og selskabslokale omsider er ændret fra det forkerte.

Det er beklageligt, at du og andre af MusikerPostens medlemmer ikke bryder sig om lokalet. 
Men det er I i god ret til at have en mening om, så længe I ikke begår eller opfordrer til ulovligheder.

Det skyldes jo nok, at vi har forskellige opfattelser af, hvad der er en fest.

Jeg kan oplyse, at lokalet er udlejet hver weekend, og vi har mange brugere, der er så glade for at leje lokalet, at de vender tilbage.
Med venlig hilsen
Søren Forsmann

-----Original Message-----
From: Tommy Jo / MusikerPosten [mailto:tjo@musikerposten.dk] 
Sent: Monday, August 29, 2011 12:48 PM
To: 'Søren Forsmann'
Cc: 'bestyrelsen@musikerposten.dk'
Subject: RE: Bemærkninger på jeres hjemmeside

Hej Søren

Du tillægger os nogen intentioner, som du selv har opfundet.

Helt konkret stod der på vores hjemmeside:
"Lydafbryder(3) og dørafbryder, undtagen kontakten på væggen lige inden for døren på væggen til venstre"
Der var rigtigt - og det er, efter det du skriver, stadig rigtigt.

Men jeg har ændret teksten på vores hjemmeside til:
"Lydafbryder og dørafbryder. Lokalet er uegnet til at feste i. Læs korrespondance med Brøndby Kommune."

Det er efter vores korrespondance at dømme endnu mere rigtigt.

At kommunen åbenlyst tager mere hensyn til beboerne end til lejerne af lokalet er blot én af begrundelserne.
Lokalet har tillige for lavt til loftet i forhold til størrelsen.
Der er for varmt om sommeren, når man ikke må åbne døre og vinduer, og der er faktisk også koldt om vinteren.
Og så er der ikke specielt hyggeligt i sådan en betonkostald.

Jeg håber at mange potentielle lejere vil Google "Hermosagaard", læse denne korrespondance, og finde et bedre sted at feste.

--
Mange hilsner
Tommy Jo
www.MusikerPosten.dk


-----Original Message-----
From: Søren Forsmann [mailto:sof@brondby.dk] 
Sent: Monday, August 29, 2011 11:37 AM
To: 'Tommy Jo / MusikerPosten'
Subject: VS: Bemærkninger på jeres hjemmeside

Til MusikerPosten/Tommy Jo

Som svar på dit spørgsmål skal jeg gentage og præcisere, at kontakten er skærmet/blændet af og ikke må benyttes af andre end autoriserede håndværkere med tilladelse fra Kommunen.

Jeg har ikke tænkt mig at give dig nærmere oplysninger, idet jeg har kraftigt indtryk af, at du bare vil ændre teksten til nye beskrivelser af, hvordan man ulovligt omgår vores husregler.

Den eneste, som modsiger sig selv, er dig. Du indleder din besvarelse af kommunens henvendelser med at påstå, at indholdet på jeres hjemmeside er i overensstemmelse med virkeligheden.

Det er jo netop det, jeg har prøvet at forklare dig, at det er det ikke.

Nu indrømmer du, at det er over 10 år gammel info, og jeg kan simpelthen ikke forstå, at du ikke har en større interesse i at opdatere informationen i forhold til dine medlemmer.

Din besvarelse og argumentation i denne sag giver kraftigt indtryk af, at du UDELUKKENDE er interesseret i information om, hvordan man ulovligt omgår husregler, sikkerhedsforanstaltninger og andre hensyn, hvilket er utilstedeligt.

Det er i en forventning om en seriøs og saglig behandling af kommunens henendelse, jeg ønsker den forelagt resten af bestyrelsen, idet jeg er særdeles skuffet over din opførsel i denne sag.

Endeligt vil jeg desuden præcisere, at jeg er ansat i Borgerservice, der på Kommunalbestyrelsens beslutning om kommunens organisation herom, varetager ALLE beslutninger vedrørende Kostalden.


Med venlig hilsen

Søren Forsmann
Stedfortræder
..............................................................

Brøndby Kommune
Centralforvaltningen, Borgerservice
Park Allé 160, 2605 Brøndby

Direkte telefon: 4328 2302
Telefax Borgerservice: 4328 2301

Internet: www.brondby.dk
E-mail: sof@brondby.dk

Signerede/krypterede emails kan sendes til mig på adressen borger@brondby.dk


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Tommy Jo / MusikerPosten [mailto:tjo@musikerposten.dk]
Sendt: 28. august 2011 19:01
Til: Borgerservice
Emne: RE: Bemærkninger på jeres hjemmeside

Hej Søren

Din mail melder fejl, jeg prøver igen.

--
Mange hilsner
Tommy

-----Original Message-----
From: Tommy Jo / MusikerPosten [mailto:tjo@musikerposten.dk] 
Sent: Thursday, August 25, 2011 10:11 PM
To: 'Borgerservice'
Cc: 'bestyrelsen@musikerposten.dk'
Subject: RE: Bemærkninger på jeres hjemmeside

Hej Søren

Du skal ikke bekymre dig om MusikerPostens bestyrelse, den står bag mig.
MusikerPostens godt 300 medlemmer er alle er orienterede, og ingen har haft negative bemærkninger til mine mails, tværtimod.
Du skal heller ikke bekymre dig om, hvorvidt jeg lægger dette på hjemmesiden, der ligger det allerede, og der er jo heller ikke noget hemmeligt i det.

Du bliver ved med at skrive at du vil have svar fra bestyrelsen.
Hvorfor skal jeg så nøjes med at skrive med en stedfortræder, hvorfor skriver jeg ikke med borgmesteren ?

Du modsiger dig selv i det, du skriver, for du kan ikke forstå hvis nogen kunne finde på at trække en ledning fra køkkenet, hvor man risikerer at strømmen bliver afbrudt.
Det er da meget bedre at risikere at den bliver afbrudt, end at være sikker på den bliver afbrudt hver gang nogen åbner en dør eller et vindue.

Din bemærkning om det konstruktive samarbejde, passer heller ikke særligt godt med at du startede med at true med politiet.

Det er vel omkring 10 år siden, at informationen om jeres festlokale blev lagt på vores hjemmeside.
Skiltene på døre og vinduer, samt skiltet om at man ikke må trække strøm fra køkkenet fandtes ikke dengang.
Og der sad i øvrigt en fin stikkontakt lige ude i køkkenet lige ved døren til lokalet til venstre.

Og da var den famøse kontakt i lokalet en helt almindelig stikkontakt.
Du skriver nu at denne stikkontakt "er skærmet" - er der kommet lås på siden ?

Hvis ja - så må vi have ændret formuleringen på hjemmesiden.
Hvis nej - så ser vi frem til den politianmeldelse.

--
Mange hilsner
Tommy Jo
www.MusikerPosten.dk-----Original Message-----
From: Borgerservice [mailto:borgerservice@brondby.dk] 
Sent: Thursday, August 25, 2011 2:46 PM
To: 'Tommy Jo / MusikerPosten'
Cc: 'dsa@kleinweb.dk'; 'rie@dinnermusik.dk'; 'postlister@levendemusik.dk'; 'info@nicolaidamgaard.dk'
Subject: VS: Bemærkninger på jeres hjemmeside

 
Til Tommy Jo

Jeg fremsender hermed mine bemærkninger til din besvarelse:

Jeg læser dit svar som, at du ikke har tænkt dig at involvere resten af Musikerpostens bestyrelse i denne sag, hvorfor jeg taget dem cc i denne besvarelse.

At du opfatter det som et forsøg på at "knægte din ytringsfrihed" er direkte forkert.
Tværtimod har jeg jo netop givet et bud på, hvordan det kunne formuleres, så informationen både tilgodeser MusikerPostens medlemmer samt sikrer, at vores husregler overholdes.

Derfor må jeg præcisere, at kommunens interesse alene har været et konstruktivt samarbejde/enighed herom.

Jeg kan godt sætte mig ind i, at det har været generende for dig, at børn og/eller gæster har overtrådt husreglerne og åbnet døre, mv. 
Derfor har du/MusikerPosten også fuld ret til at oplyse om udfordringerne ved vores lokale.

Men det er ikke det samme som en ret til at videregive oplysninger omkring, hvordan man omgår vores regler og opfordre til ulovligheder, 
der er forstyrrende for den lokale ro og orden samt kan udsætte personer, selskaber og kommunens ejendom for farer.

De døre som er i festlokalet, er udelukkende nødudgange, hvilket er skiltet tydeligt og fremgår af vores udlejningsmateriale. 
Gæster, som ønsker at trække frisk luft eller ryge, skal benytte lokalets indgangsparti. 
Der er desuden mulighed for udgang gennem køkkenet. Hverken hoveddøren eller køkkendøren er omfattet af lydafbryderen.

Den pågældende stikkontakt, som er omtalt på jeres hjemmeside, er skærmet og åbnes alene af kommunen kun til brug for el-værktøj 
i forbindelse med bygningsarbejder i lokalet ... - som allerede forklaret. 
At bruge denne stikkontakt medfører, at man bryder skærmningen, hvilket må opfattes som hærværk.

Stikkontakterne i køkkenet er til brug for køkkenmaskiner og lignende. 
Det fremgår tydeligt af vores udlejningmateriale, at man ikke må trække strøm fra køkkenet til salen. 
Den information er desuden skiltet tydeligt i Kostaldens køkken.

Jeg er i øvrigt uforstående overfor at musikere, der ønsker at værne om deres' udstyr er parate til at trække strøm gennem et køkken, 
hvor der ofte er hyppig trafik (risiko for at personer falder i ledninger og dermed afbryder strømmen og/eller kommer til skade), 
og hvor der ofte kommer vand på gulvet i forbindelse med opvask, mm.

At du medtager dette i din besvarelse, opfatter jeg alene som en demonstrativitet, 
hvormed du truer med også at putte den information på MusikerPostens hjemmeside.

På MusikerPostens hjemmeside fremgår det i øvrigt, at der er ulovlige måder at omgå diverse installationer på ved andre lokationer, 
hvilket jo skaber frygt for, at personer, selskaber og ejendomme udsættes for stød- og/eller brandfarer.

Jeg kan som embedsmand ikke sidde den slags observationer overhørigt, og efter at have opfordret dig venligt uden at vinde gehør, 
må jeg nødvendigvis skride til en politianmeldelse.

Det er Brøndby Kommunes opfattelse, at Politiet tager alle anmeldelser alvorligt.

En eventuel politianmeldelse er alene en administrativ beslutning, som Kommunalbestyrelsen eller politikere ikke har indflydelse på. 
Men jeg kan oplyse dig, at jeg er helt sikker på, at jeg har Kommunalbestyrelsens fulde opbakning til at politianmelde personer, foreninger, mv. i situationer, 
hvor husregler på kommunens ejendom bliver overtrådt, og sagen ikke finder en løsning indenfor mit almindelige administrative råderum.

Jeg ser frem til at modtage svar fra MusikerPostens bestyrelse.

Med venlig hilsen

Søren Forsmann
Stedfortræder
..............................................................

Brøndby Kommune
Centralforvaltningen, Borgerservice
Park Allé 160, 2605 Brøndby 

Direkte telefon: 4328 2302
Telefax Borgerservice: 4328 2301

Internet: www.brondby.dk
E-mail: sof@brondby.dk

Signerede/krypterede emails kan sendes til mig på adressen borger@brondby.dk
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Tommy Jo / MusikerPosten [mailto:tjo@musikerposten.dk] 
Sendt: 25. august 2011 12:03
Til: Borgerservice
Cc: bestyrelsen@musikerposten.dk
Emne: RE: Bemærkninger på jeres hjemmeside

Hej Søren

Tak for dit brev med Post Danmark, som jeg har modtaget i dag.

Jeg har læst det, og der står ikke noget, som jeg ikke allerede har svaret på nedenfor.

--
Mange hilsner
Tommy Jo
www.MusikerPosten.dk

Klik her for at åbne brev sendt med PostDanmark

-----Original Message-----
From: Tommy Jo / MusikerPosten [mailto:tjo@musikerposten.dk]  
Sent: Monday, August 22, 2011 10:07 PM
To: 'Borgerservice'
Cc: 'bestyrelsen@musikerposten.dk'
Subject: RE: Bemærkninger på jeres hjemmeside

Hej igen Søren

Jeg vil bede dig læse på vores hjemmeside igen, der står helt konkret: 
"Lydafbryder(3) og dørafbryder, undtagen kontakten på væggen lige inden for døren på væggen til venstre"
Hvad præcist er det, du mener ikke er i overensstemmelse med virkeligheden ?

Det er ikke forkert, men det er ufuldstændigt, for der er faktisk også stikkontakter i køkkenet, der ikke er omfattet af afbryderen.

Du skriver at det ikke er et problem, men det er det. 
Moderne musikudstyr er blevet computeriseret, og er længe om at starte op efter at have være slukket.
Desuden så skal forstærkere slukkes først og tændes sidst for at undgå knald, der kan ødelægge højttalerne.
Og døren bliver især om sommeren brugt af rygere til at gå udenfor, uden at være for langt væk fra selskabet.
Så der bliver en lang pause i musikken hver gang døren åbnes.
Jeg har været ude for at børn åbnede døren midt i en selskabssang!

Jeg synes også det er interessant at du gerne vil involvere MusikerPostens demokratisk valgte bestyrelse.
Har du husket at spørge din kommunalbestyrelse om de synes om, at du truer borgere med politianmeldelse ?

Men især synes jeg det er bekymringsværdigt at en kommune, der i disse tider er udsat for besparelser på næsten alle områder,
bruger ressourcer på at forsøge at knægte ytringsfriheden på Internettet.

Jeg tror ikke din anmeldelse vil interessere politiet, de er også udsat for besparelser.
Men jeg er sikker på at det vil kunne blive en rigtig god historie i pressen og på Internettet.

-- 
Med venlig hilsen
Tommy Jo
www.musikerposten.dk -----Original Message-----
From: Borgerservice [mailto:borgerservice@brondby.dk]  
Sent: Monday, August 22, 2011 4:05 PM
To: 'Tommy Jo / MusikerPosten'
Cc: bestyrelsen@musikerposten.dk 
Subject: SV: Bemærkninger på jeres hjemmeside

Til MusikerPostens bestyrelse

Jeg er ikke tilfreds med den tilbagemelding.

Oplysningerne er IKKE i overesstemmelse med virkeligheden. Det er blot udtryk for en subjektiv (Tommy Jo's) holdning til vores - og andre - lokaler.

Lokalet er et møde- og selskabslokale, som personer med bopæl i Brøndby kan leje under forudsætning af accept af visse vilkår, der tydeligt offentliggøres i udlejningsmaterialet.

Anlægget er sat til 90 db indtil kl. 01.00, hvilket giver rig mulighed for at holde fest, hvilket også underbygges af, at lokalet er udlejet HVER weekend og stort set kun har tilfredse brugere. 
Mange musikere og artister gæster lokalet hyppigt uden problemer.

Oplysningerne på jeres hjemmeside og den arrogante tilbagemelding fra Tommy Jo giver udtryk for, hvorledes foreningen og hjemmesiden medvirker til og opfordrer musikere og lejere til at overtræde aftaler og begå ulovligheder.

Jeg har i dag sendt skriftligt brev til formandens adresse med alternativt forslag til, hvorledes I kan give jeres medlemmer et passende budskab om vores dør- og lydafbryder. 
Jeg har fuld forståelse for, at jeres medlemmer ofte har brug for information omkring lokaler, og at lejere måske ikke altid oplyser om evt. udfordringer.

Det giver imidlertid ikke ret til at bryde reglerne eller lade hånt om kommunens henvendelse.

Jeg forventer, at kommunens henvendelse bliver seriøst behandlet på et bestyrelsesmøde eller lign., før skriftligt svar sendes til Kommunen.

I modsat fald, må jeg på kommunens vegne politianmelde MusikerPosten og dens bestyrelse.


Med venlig hilsen

Søren Forsmann
Stedfortræder
..............................................................

Brøndby Kommune
Centralforvaltningen, Borgerservice
Park Allé 160, 2605 Brøndby 

Direkte telefon: 4328 2302
Telefax Borgerservice: 4328 2301

Internet: www.brondby.dk 
E-mail: sof@brondby.dk 

Signerede/krypterede emails kan sendes til mig på adressen borger@brondby.dk 


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Tommy Jo / MusikerPosten [mailto:tjo@musikerposten.dk]  
Sendt: 22. august 2011 12:45
Til: Søren Forsmann
Cc: bestyrelsen@musikerposten.dk 
Emne: RE: Bemærkninger på jeres hjemmeside

Hej Søren

Tak for din mail.

Du får samme svar, som I fik sidste gang.

Det der står på vores hjemmeside er sandt, det er helt i overensstemmelse med virkeligheden.

Og så længe det er det, agter vi ikke at ændre det.

Og vi synes stadig at det er uhæderligt at udleje lokaler til fest, og så efterfølgende forhindre folk i at feste.

--
Mange hilsner
Tommy Jo
www.MusikerPosten.dk 


-----Original Message-----
From: bestyrelsen-musikerposten.dk-bounces@list.kleinweb.dk  [mailto:bestyrelsen-musikerposten.dk-bounces@list.kleinweb.dk]  On Behalf Of Søren Forsmann
Sent: Monday, August 22, 2011 11:30 AM
To: bestyrelsen@musikerposten.dk 
Subject: Bemærkninger på jeres hjemmeside


Fra: Søren Forsmann

Til Musikerposten

På vegne af Brøndby Kommune skal jeg hermed bede om, at at foreningen retter sin tekst på hjemmesiden vedrørende kommunens selskabslokale Kostalden på Hermosagaard, Bygaden 82, 2605 Brøndby.
Vi har forståelse for, at der gives information om, at lokalet har et lydanlæg, som kan vanskeliggøre arbejdsforholdene for jeres medlemmer.
Således kan de tage betragtning inden de indgår aftaler på lokationen.Men det er utilstedeligt, at Musikerposten giver anvisning til, hvordan man i Kostalden kan omgå det lydanlæg, der er indsat i lokalet.
Lydanlægget er netop indsat af hensyn pga. støjgener for de omkringboende. 
Kommunen lægger i sit udlejningsmateriale af lokalet tydeligt vægt på, at der er foranstaltninger, som hæmmer brug af høj musik, mv.
Endvidere, at forsøg på at omgå lydanlægget bliver politianmeldt.
Den pågældende stikkontakt er til brug for el-værktøj/maskiner ved renovationarbejder på ejendommen.
Det fremgår af Kommunens arkiv, at forholdet tidligere er blevet påtalt overfor kasserer Tommy Jo i 2005.

Med venlig hilsen
Søren Forsmann
Stedfortræder
Brøndby KommuneCentralforvaltningen, BorgerservicePark Allé 160, 2605 Brøndby 
Direkte telefon: 4328 2302Telefax Borgerservice: 4328 2301
Internet: www.brondby.dkE-mail : sof@brondby.dkSignerede/krypterede  emails kan sendes til mig på adressen borger@brondby.dk 

IP-adresse: 212.130.12.34